Home Nieuws Welke keuringen zijn wettelijk verplicht?

Welke keuringen zijn wettelijk verplicht?

Tips & tricks
10/11/2021
Hoe stel je een risicoanalyse op?

In een bedrijf heb je al snel heel wat toestellen en apparaten in huis. Maar aan welke wettelijke keuringen dien je allemaal te denken als werkgever? Welke apparaten moet je laten keuren? En hoe zit dat met gewoon handgereedschap? De experten van Gecon zochten het uit en geven je een handig overzicht.

Snel naar het juiste onderdeel

 • Waarom is een wettelijke keuring noodzakelijk?
 • Wie mag deze keuringen uitvoeren?
 • Welke arbeidsmiddelen moeten wettelijk verplicht gekeurd worden?
 • Wat nu met alle andere arbeidsmiddelen?


 • Wat wordt beschouwd als keuringsplichtig?

  Alle machines, apparaten, gereedschappen, installaties en hulpmiddelen die gebruikt worden om het werk uit te voeren. Dit kan gaan over handgereedschappen, heftrucks, hoogwerkers, processinstallaties, laagspanning, aardgas, …

  Waarom is een wettelijke keuring noodzakelijk?

  Als werkgever sta je in voor de veiligheid van je werknemers. In de wet- en regelgeving wordt bepaald welke arbeidsmiddelen een controle moeten ondergaan, zowel voor hun eerste gebruik als de periodieke keuringen.

  Bij de aankoop van arbeidsmiddelen dient elke werkgever de standaardprocedure bij bestelling te volgen, beter bekend als de procedure van de 3 groene lichten. Bij elke bestelling moet de werkgever veiligheidseisen stellen naar de leverancier toe, de leverancier moet deze bevestigen en tot slot moeten alle arbeidsmiddelen in dienst gesteld worden.

  Dus eigenlijk is het gewoon per wet opgelegd om de veiligheid van de werknemers te garanderen.

  Wie mag deze keuringen uitvoeren?

  De minister die bevoegd is voor welzijn op het werk heeft verschillende instanties erkent om deze keuringen uit te voeren. Enkel deze instanties kunnen je dus een wettelijk keuringsverslag voorleggen.

  Niet alle arbeidsmiddelen zijn keuringsplichtig door een externe dienst voor technische controle, verschillende controles mogen ook intern uitgevoerd worden door een deskundig persoon.

  Welke arbeidsmiddelen moeten wettelijk verplicht gekeurd worden?

  In de codex over het welzijn op het werk wordt er een opsplitsing gemaakt tussen:

  • Mobiele arbeidsmiddelen
  • Arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten
  • Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte

  Ook onderstaande worden aanzien als arbeidsmiddel, installaties waar de werknemer niet rechtstreeks mee werkt, maar wel beschikbaar dienen te zijn om de werken correct te kunnen uitvoeren:

  • Laagspanning / hoogspanning
  • Groene stroom installaties
  • Opslagtanks / gasflessen
  • Aardgas
  • ….

  Dit is natuurlijk weer heel breed interpreteerbaar, maar daar gaan we nog dieper op in.

  Wat zijn mobiele arbeidsmiddelen?

  In de wet wordt er geen nadere bepaling van “mobiele arbeidsmiddelen” gegeven dus hier gaat het eigenlijk over alle vormen van mobiliteit over de weg, het spoor, op wielen, rollen of rupsbanden.

  Vrachtwagens, bestelwagens en auto’s gaan naar de jaarlijkse keuring, dit is bij iedereen bekend. Maar onderstaande hijsmiddelen dienen ook periodiek een keuring te ondergaan door een Externe Dienst voor Technische Controle

  • Heftruck
  • Portaalkraan
  • Graafkraan
  • Rolbrug
  • Hoogwerker
  • ...
  Shutterstock 1934891042

  Wat zijn arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten?

  Ook hier wordt er geen specifieke definitie gegeven. Dit betekent dat dit begrip zeer ruim moet bekeken worden en bevat zowel de geraamtes, mechanismen als het aanslagmateriaal.

  Naast de overduidelijke hijswerktuigen vallen ook de kleinere arbeidsmiddelen om te heffen of hijsen over kleine hoogtes hieronder:

  • Torenkraan
  • Kraan
  • Takel
  • Werkplaatsgiraffe
  • Ketting/hijsband
  • Pallethaak/balkenklem
  • Vacuümheftoestel
  • Personenkooi voor heftruck
  • Hefplatform
  • En nog vele andere

  Personenliften vallen ook onder de wettelijke keuring. Niet dat een persoon (altijd) als last kan aanzien worden 😉

  Shutterstock 1930903373

  Wat zijn arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte?

  Hier wordt er een verschil gemaakt tussen arbeidsmiddelen die door de EDTC dienen gekeurd te worden of andere die door een intern deskundig persoon mogen gekeurd worden.

  Intern deskundig persoon:

  Deze persoon heeft een opleiding genoten om deze keuring uit te voeren. Dit kan een interne medewerker zijn, maar kan ook iemand van een EDTC zijn. Deze persoon mag de keuring uitvoeren van:

  • Ladders
  • Stellingen en steigers

  Door de Externe Dienst voor Technische Keuringen:

  • Valharnas
  • Valtoebehoren
  • Valbeveiliging

  Wat nu met alle andere arbeidsmiddelen?

  Alle arbeidsmiddelen zijn jaarlijks onderworpen aan een visuele controle. Hoe valt dit praktisch te organiseren:

  1. Maak een inventaris van alle arbeidsmiddelen
  2. Stel criteria op wat visueel gecontroleerd moet worden
  3. Stel 1 of meerdere deskundige personen aan om de controles uit te voeren
  4. Maak minstens 1 keer per jaar tijd om de controles uit te voeren

  Hoe kan Gecon je hierin ondersteunen?

  In onze totaalontzorging voor onze klanten, nemen wij uiteraard de technische wettelijke keuringen mee op. Wij adviseren, inventariseren en digitaliseren deze in uw preventiedossier. En indien jullie wensen volgen wij deze voor je op in samenwerking met onze vaste EDTC-partner.

  Meer weten? Vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan.