Ja
Home Nieuws De 7 domeinen van welzijn op het werk

De 7 domeinen van welzijn op het werk

Welzijn op het werk definiëren we als het geheel van factoren met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden waarin het werk wordt uitgevoerd: veiligheid op het werk, bescherming van de gezondheid van de werknemer en de psychosociale aspecten van/op het werk.

Als werkgever wil je dat je werknemers iedere dag het beste uit zichzelf halen. Dit is alleen mogelijk als ze zich gemotiveerd en gezond voelen op de werkvloer. Een gelukkige en gestimuleerde werknemer werkt nu eenmaal beter en draagt bij aan een gezonde bedrijfscultuur.

Wanneer wij een risicoanalyse doen, wordt er gekeken naar de 7 welzijnsdomeinen.

Welzijnswet
21/09/2022

Arbeidsveiligheid

Met de term arbeidsveiligheid verstaan we onder andere het gebruik van arbeidsmiddelen, voorkomen van brand, werkplaatsinrichting etc. en technische keuringen van apparatuur. Het doel van arbeidsveiligheid is het voorkomen van arbeidsongevallen. Het gaat specifiek over de interacties tussen de technische installaties en werknemers. Het is de taak van de werkgever om te waken over de gezondheid en veiligheid van de werknemers. Arbeidsveiligheid focust zich dus op alle activiteiten die risico of schade kunnen opleveren aan de werknemer.

Bescherming van de gezondheid van de werknemer

De werknemer moet zich in een veilige en gezonde werkomgeving bevinden waar hij/zij zich zowel fysiek als mentaal goed voelt. De mate van realisatie is voor ieder bedrijf anders. Een bouwbedrijf heeft andere regels rond gezondheid op het werk als een kantoor of labo In een bouwbedrijf liggen de prioriteiten meer bij persoonlijke beschermingsmiddelen, veilige kledij en voldoende rust. Op kantoor is dat dan bijvoorbeeld de ruimte zo inrichten dat de werknemers geen last hebben van schadelijke stoffen, bv veroorzaakt door printers.

Psychosociale aspecten van het werk

Hier spreken we over de risico’s op professioneel niveau die de werknemers zowel psychische als lichamelijke schade kunnen berokkenen. Veel bekende uitingen van psychosociale risico’s zijn bijvoorbeeld stress, pesterijen, burn-out, alcohol- en drugsmisbruik. Dit heeft meestal een grote (negatieve) impact op de werknemer en het bedrijf zelf. Het kan ook zorgen voor conflicten tussen collega’s op de werkvloer.

Ergonomie

Ergonomie houdt in dat je als werkgever je personeel de mogelijkheid biedt de juiste werkhouding te hanteren en dat ze voldoende mentale en fysieke herstelmomenten kunnen nemen tijdens de werkuren.

Door een ergonomische sfeer te creëren, gebeuren er minder fouten in werk en is er minder ziekteverzuim.

Arbeidshygiëne

Arbeidshygiëne wordt ook omschreven als de identificatie van chemische, fysische en biologische risico’s op de werkvloer. Deze kunnen ziekte of ongemak veroorzaken. Het is belangrijk om de nadelige effecten op de gezondheid te voorkomen op zowel korte als lang termijn. Arbeidshygiëne maakt gebruik van wetenschap en techniek om te voorkomen dat een slechte gezondheid wordt veroorzaakt door de omgeving waarin je werknemers werken.

Verfraaiing van arbeidsplaatsen

Verfraaiing van de arbeidsplaatsen heeft betrekking op zowel de inrichting als afwerking van de werkplaats. Als werkgever is het je verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je werkgevers in een veilige, goed uitgeruste en ordelijke omgeving kunnen werken. Een goede omgeving draagt bij tot een aangenaam werkklimaat! Denk hierbij ook aan het implementeren van systemen voor orde en netheid.

Intern leefmilieu

Dit domein overlapt deels met het domein verfraaiing op de werkplek. Denk hierbij aan geluid, licht, klimatologische omstandigheden, etc. Een slecht intern leefmilieu kan ook leiden tot psychische en mentale gevolgen. Iedere werkgever moet een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk hebben, vanaf 20 werknemers is dit inclusief een preventieadviseur.. Moest de interne dienst niet alle taken kunnen vervullen, mag de werkgever beroep doen op een externe dienst voor preventie die toeziet op alle regels rond het leefmilieu voor werknemers.

Weet je niet waar te beginnen? Laat ons je nu helpen en vraag een gratis adviesgesprek aan!

Meer nieuws

Deconnecteren
Welzijnswet
02/12/2022

Tijd om te deconnecteren

Vanaf 1 januari 2023 moet de collectieve arbeidsovereenkomst omtrent deconnectie vastliggen in een kopie bij de algemene directie die toeziet op de sociale wetten. Ontdek er alles over