Deconnecteren
Home Nieuws Tijd om te deconnecteren

Tijd om te deconnecteren

Vanaf 1 januari 2023 moet de collectieve arbeidsovereenkomst omtrent deconnectie vastliggen in een kopie bij de algemene directie die toeziet op de sociale wetten.

Welzijnswet
02/12/2022

Waarom het verplichte recht op deconnectie?

We beseffen alsmaar meer dat digitalisering zowel zijn voordelen als nadelen kent. Door allerlei digitale middelen ben je als werknemer steeds meer bereikbaar. Het wordt daardoor ook moeilijker om je werk écht los te laten na de werkuren. En dat zorgt voor meer stress en continue connectiviteit. Sinds de coronapandemie heeft telewerk zich verankerd in onze maatschappij en zet dit het onderscheid tussen werk en privé vaak onder druk. Om het evenwicht te bewaren (en bewaken), kiest de regering voor het verplichte recht op deconnectie.

Hebben mijn medewerkers ook recht op deconnectie?

Het recht op deconnectie komt neer op afspraken die binnen de onderneming worden gemaakt over het gebruik van digitale hulpmiddelen buiten de werkuren. Werkgevers met 20 of meer werknemers moeten die afspraken rond deconnectie en de modaliteiten uiterlijk op 1 januari 2023 hebben vastliggen.

Recht op deconnectie 2

Er is een grens aan je energiepijl

Het doel van deze arbeidsdeal is om werknemers een beter evenwicht te bezorgen tussen hun werk en privé. In het document moet er uitdrukkelijk worden vermeld dat de werknemer buiten de officiële werkuren niet meer verplicht is zich bezig te houden met werkgerelateerde handelingen. “Want hoe gepassioneerd je ook met je job bezig bent, er is een grens aan je energiepijl”, aldus Elfie Ballien, hoofddocent psychosociale risico’s en digitaal welzijn van de KU Leuven.

Het is de werkgever dan ook sterk aangeraden om sensibiliseringsacties te activeren om de werknemers bewust te maken van de afspraken waar zij recht op hebben. Hoe meer werknemers zich kunnen deconnecteren na de werkuren, hoe beter ze zich in hun vel gaan voelen, wat enkel ten voordele komt van de bedrijfscultuur.

Meer nieuws

Ontwerp zonder titel
Welzijnswet
21/09/2022

De 7 domeinen van welzijn op het werk

Als werkgever wil je dat je werknemers iedere dag het beste uit zichzelf halen. Dit is alleen mogelijk als ze zich gemotiveerd en gezond voelen op de werkvloer. Een gelukkige en gestimuleerde werknemer werkt nu eenmaal beter en draagt bij aan een gezonde bedrijfscultuur. Wanneer wij een risicoanalyse doen, wordt er gekeken naar de 7 welzijnsdomeinen.