Home Nieuws Arbeidsinspectie over de vloer, ben jij voorbereid?

Arbeidsinspectie over de vloer, ben jij voorbereid?

Als ondernemer kun je te maken krijgen met de arbeidsinspectie. Deze ziet erop toe dat jij als werkgever de regels rond veiligheid en welzijn naleeft. Is dit niet het geval, dan kan dit leiden tot torenhoge boetes. Weet jij al waar je echt rekening mee moet houden?

Preventie
12/08/2022

Wat is de arbeidsinspectie juist?

De arbeidsinspectie is een overheidsdienst die alle verplichtingen controleert die vastliggen in de welzijnswet van 4 augustus 1996. De heilige bijbel over welzijn op het werk is de codex. Deze bestaat uit 10 boeken die verder opgedeeld zijn in verschillende titels en hoofdstukken.

De codex bevat een bundeling van de uitvoeringsbesluiten die te maken hebben met het welzijn van jouw werknemers bij het uitvoeren van hun werk. Iets waar je zeker rekening mee moet houden indien je niet voor verrassingen wilt komen te staan.

Heb je de codex al eens geraadpleegd? Klinkt dit als Chinees? Vraag dan zeker een vrijblijvend gesprek aan voor verdere toelichting.

Wie komt er in aanmerking voor de arbeidsinspectie?

Elke onderneming in België komt in aanmerking voor een bezoek van de arbeidsinspectie.

De wettelijke verplichtingen verschillen tussen de bedrijfsklassen waar je je in bevindt.

  • D-bedrijf is een organisatie waar minder dan 20 werknemers aanwezig zijn. In deze situatie mag de zaakvoerder zelf opkomen als preventieadviseur.
  • A-, B-, en C-bedrijven zijn organisaties waar 20 of meer werknemers in dienst zijn. In dit geval is het verplicht een interne preventieadviseur in dienst te hebben.
  • Vanaf 50 werknemers is het verplicht om een comité voor preventie en bescherming op het werk te voorzien. Het is belangrijk dat hier ook werknemers aan participeren zodat hun stem ook echt telt.

Vanaf 100 werknemers kijkt de arbeidsinspectie na of er een ondernemingsraad aanwezig is waar deze belangen worden besproken. Is dit niet het geval, dan kan dat leiden tot zeer hoge boetes.

Welke documenten zijn belangrijk?

De arbeidsinspectie kijkt een aantal documenten na die cruciaal kunnen zijn voor het dynamisch risicobeheersingssysteem. Zo moet bv. ieder bedrijf een risicoanalyse maken van de elektrische installaties op de werkvloer en moet de inventaris van de technische onderhouden up to date zijn.

Ook het jaaractieplan moet zeker als prioriteit in jouw agenda staan. Dit moet ieder jaar ten laatste op 1 november klaarliggen. Denk je nu ‘help!’? Dan zijn wij er om je hiervan te ontzorgen van A tot Z.

De acties die in het jaaractieplan aan bod komen, komen voort uit de risicoanalyses die gemaakt zijn op niveau van de organisatie per werkpost en per individu. Om dit in goede banen te leiden is het noodzakelijk precies af te stemmen wie wat doet.

Vergeet ook nooit de opmerkingen op de verslagen op te volgen en bij te werken indien nodig.

Laat ons jou helpen en vraag nu jouw gratis adviesgesprek aan!

Meer nieuws

2
Preventie
28/11/2022

Brandveiligheid in je bedrijf, hoe zit dat nu?

Bij Gecon hechten wij enorm veel belang aan veiligheid op het werk. Brandveiligheid valt hieronder en dragen we dan ook hoog in het vaandel. Liggen bij jou de brandblusapparaten voor het grijpen in deze situaties? Weten je werknemers welke weg ze moeten uitgaan als vluchtroute of is dit allemaal nog onduidelijk of ongeorganiseerd?