Home Nieuws Camerabewaking op het werk, hoe zit dit nu eigenlijk voor de werkgever?

Camerabewaking op het werk, hoe zit dit nu eigenlijk voor de werkgever?

Overweeg je als werkgever om bewakingscamera’s te installeren op de werkvloer? Dan houd je best rekening met de geldende wetgeving die beschreven staan in de wet op camerabewaking, CAO nr. 68 (bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers) en de GDPR.

Preventie
17/05/2022

Camerawet

Bewakingscamera’s vallen in eerste instantie steeds onder de camerawet. Maar wat verstaat deze wet nu onder camerabewaking? Volgens de Camerawet is een bewakingscamera:

 • elk vast, tijdelijk vast of mobiel observatiesysteem;
 • dat de bewaking en het toezicht van plaatsen tot doel heeft met de concrete bedoeling:
  • misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen, vast te stellen of op te sporen
  • overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen
  • de naleving van gemeentelijke reglementen te controleren
  • de openbare orde te handhaven
 • en dat alleen voor deze doelen beelden verwerkt.

Bewakingscamera’s mogen geen geluid registreren.

CAO 68

Indien je als werkgever camera’s plaatst op de werkvloer is ook CAO 68 van toepassing. (Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 68 van 16 juni 1998 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de camerabewaking op de arbeidsplaats).

De CAO 68 moet vòòr de inwerkingtreding van de camera’s opgesteld worden. Ook dienen de werknemers op voorhand, collectief of individueel, geïnformeerd te worden over de geplande camerabewaking. Beschik je binnen het bedrijf over een ondernemingsraad of CPBW? Dan dien je ook hen vooraf te informeren over alle aspecten van de camerabewaking.


In de CAO dient het volgende opgenomen te worden:

 • het nagestreefde doeleinde;
 • of de beeldgegevens al dan niet bewaard worden;
 • het aantal en de locatie van de camera’s met de richtpunten;
 • de perioden gedurende de camera’s actief zijn;

Doel van de camerabewaking

Er zijn maar een beperkt aantal doelen die je kan aangeven om voortdurende camerabewaking op de werkplek te implementeren:

 • de veiligheid en gezondheid van de werknemers;
 • de bescherming van de goederen van de onderneming;
 • de controle van het productieproces, dit kan betrekking hebben op zowel de machines om de goede werking ervan na te gaan, als op de werknemers ter verbetering en evaluatie van de werkorganisatie

Indien je tijdelijke camerabewaking wenst te implementeren mag dit enkel om volgende redenen:

 • de controle van het productieproces met betrekking tot de werknemers
 • de controle van de arbeid van de werknemer

En waar nog aan te denken?

Aangifte camera’s

Als werkgever dien je alle camera’s aan te geven bij de FOD Binnenlandse zaken. Deze registratie kan via de website www.aangiftecamera.be. Ook al zijn er geen wijzigingen in je camerasystemen, toch moet deze aangifte jaarlijks gevalideerd worden.

Register

Daarnaast dient er ook een register bijgehouden te worden dat al je beeldverwerkingen beschrijft. Dit elektronisch en handgeschreven register moet opgesteld worden vanaf de inwerkingstelling van de camera’s en moet beschikbaar gesteld kunnen worden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en politiediensten, wanneer die erom vragen.

Verplicht pictogram

Als eigenaar van een camerabewaking bent u ten slotte ook nog verplicht de mensen te informeren van het feit dat ze (misschien) gefilmd worden. Voorzie hiervoor een pictogram “Camerabewaking” aan elke ingang van de bewaakte plaats, ook al is het voor een besloten, voor het publiek niet-toegankelijke plaats. Het pictogram bevat verplicht de volgende vermeldingen:

 • Opschrift “Camerabewaking – Wet van 21 maart 2017”
 • De naam van de verwerkingsverantwoordelijke;
 • Postadres en telefoonnummer of mailadres van de verwerkingsverantwoordelijke;
 • Indien nodig: de contactgegevens van de functionaris voor de gegevensbescherming (DPO);
 • Indien nodig: website van de verwerkingsverantwoordelijke.

Het model van het pictogram is vastgelegd in de wetgeving. Een ander pictogram is niet toegestaan.

Als eigenaar van een camerabewaking bent u ten slotte ook nog verplicht de mensen te informeren van het feit dat ze (misschien) gefilmd worden. Voorzie hiervoor een pictogram “Camerabewaking” aan elke ingang van de bewaakte plaats, ook al is het voor een besloten, voor het publiek niet-toegankelijke plaats. Het pictogram bevat verplicht de volgende vermeldingen:

 • Opschrift “Camerabewaking – Wet van 21 maart 2017”
 • De naam van de verwerkingsverantwoordelijke;
 • Postadres en telefoonnummer of mailadres van de verwerkingsverantwoordelijke;
 • Indien nodig: de contactgegevens van de functionaris voor de gegevensbescherming (DPO);
 • Indien nodig: website van de verwerkingsverantwoordelijke.

Het model van het pictogram is vastgelegd in de wetgeving. Een ander pictogram is niet toegestaan.

Meer nieuws

2
Preventie
28/11/2022

Brandveiligheid in je bedrijf, hoe zit dat nu?

Bij Gecon hechten wij enorm veel belang aan veiligheid op het werk. Brandveiligheid valt hieronder en dragen we dan ook hoog in het vaandel. Liggen bij jou de brandblusapparaten voor het grijpen in deze situaties? Weten je werknemers welke weg ze moeten uitgaan als vluchtroute of is dit allemaal nog onduidelijk of ongeorganiseerd?
Shutterstock 365256758
Preventie
12/08/2022

Arbeidsinspectie over de vloer, ben jij voorbereid?

Als ondernemer kun je te maken krijgen met de arbeidsinspectie. Deze ziet erop toe dat jij als werkgever de regels rond veiligheid en welzijn naleeft. Is dit niet het geval, dan kan dit leiden tot torenhoge boetes. Weet jij al waar je echt rekening mee moet houden?