Home Nieuws Help, wat moet je als werkgever doen na een arbeidsongeval?

Help, wat moet je als werkgever doen na een arbeidsongeval?

Preventie
10/07/2020

Een arbeidsongeval wil elk bedrijf koste wat kost vermijden. Af en toe glipt er toch iets door de mazen van het net en doet er zich een incident voor. Maar wat doe je dan? Hoe geef je een arbeidsongeval aan? Wij zetten het voor je op een rijtje.

Help wat moet je als werkgever doen bij een arbeidsongeval?

Wat is een arbeidsongeval?

Laten we beginnen bij het begin. We spreken van een arbeidsongeval bij elk ongeval dat een werknemer plotseling overkomt, tijdens en door het feit van de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst én dat een letsel veroorzaakt.

Hieronder hoort ook elk ongeval waarbij een werknemer betrokken is geraakt gedurende zijn woon-werkverkeer en dat een letsel heeft veroorzaakt, indien dit op zijn vaste traject gebeurt van en naar het werk.

Wanneer spreek je over een arbeidsongeval?

Incidenten worden in vier categorieën ingedeeld:

 1. Een bijna-ongeval
  In dit geval is er geen materiële schade, alsook geen letsel. Deze kleine incidenten moeten steeds aan de leidinggevende gemeld worden. Hij of zij moet de nodige maatregelen nemen om deze in de toekomst te voorkomen.
 2. Een licht arbeidsongeval
  Het slachtoffer heeft door het ongeval geen loonverlies geleden en is niet tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt. Na het ongeval heeft hij/zij zorgen toegediend gekregen, zonder tussenkomst van een arts. Deze werden na het ongeval toegediend en enkel op de plaats van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.
 3. Een arbeidsongeval
  Een arbeidsongeval is elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt.
 4. Een ernstig arbeidsongeval
  In dit geval is er sprake van een ernstig letsel (al dan niet blijvend) of elk arbeidsongeval met dodelijke afloop. Een ernstig arbeidsongeval is steeds een ongeval dat zich voordoet op de arbeidsplaats. Dit betekent dat ongevallen die zich voordoen op de weg naar en van het werk, niet tot de categorie ernstige arbeidsongevallen behoren.

Voor elk van deze categorieën moet je verschillende richtlijnen volgen om te voldoen aan de wetgeving.

Meteen na het arbeidsongeval

Na een arbeidsongeval staat alles vaak in rep en roer. Ga allereerst naar het slachtoffer en zorg dat deze de nodige zorgen krijgt en verwittig indien nodig de hulpdiensten. Vervolgens overloop je onderstaande stappen.

 1. Wat te doen bij een licht arbeidsongeval
  Deze incidenten moet je steeds registreren in het registratieformulier eerste zorgen. Hierdoor ben je vrijgesteld van de aangifteplicht bij de ongevallenverzekeraar. Tref na het invullen van de documenten de nodige preventieve maatregelen om gelijkaardige ongevallen te vermijden.

 2. Wat te doen bij een arbeidsongeval
  Start met de verzorging van het slachtoffer. Dit gebeurt eerst door de interne hulpverleners, waarna een arts wordt ingeschakeld. Vul het registratieformulier eerste zorgen in.

  Geef het arbeidsongeval aan bij je arbeidsongevallenverzekeraar binnen een termijn van 8 dagen. Registreer het arbeidsongeval in het arbeidsongevallenregister, dit is verplicht. De bevoegde dienst voor preventie en bescherming op het werk stelt daarna een arbeidsongevallensteekkaart op die moet ondertekend worden door de werkgever. Het formulier van aangifte mag dan de steekkaart vervangen op voorwaarde dat de nodige gegevens aangevuld worden en deze ondertekend wordt door de werkgever en preventieadviseur.

  Bij een arbeidsongeval met minstens 4 dagen werkverlet moet vervolgens de arbeidsongevallensteekkaart of aangifte overgemaakt aan de afdeling belast met het medisch toezicht van de EDPBW. Ten slotte moet je de nodige preventieve maatregelen treffen en deze documenteren.

  Verwittig Gecon telefonisch, wij begeleiden je van A tot Z doorheen de procedures. Zo ben jij als werkgever ingedekt.

 3. Wat te doen bij een ernstig of dodelijk arbeidsongeval
  Het ondenkbare doet zich voor. Eén van je werknemers is betrokken bij een ernstig of dodelijk arbeidsongeval. Indien mogelijk laat je de eerste zorgen toedienen door de interne hulpverleners. Verwittig ook de hulpdiensten (arts, politie, …).

  Neem onmiddellijk contact op met je arbeidsongevallenverzekeraar, de EDPBW en de bevoegde directie van Toezicht op het Welzijn op het Werk (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg).

  Vervolgens vul je de verplichte documenten in. Registreer het arbeidsongeval in het arbeidsongevallenregister. Hierna zal de bevoegde dienst voor preventie en bescherming op het werk een arbeidsongevallensteekkaart opstellen. Deze moet de werkgever ondertekenen. Maak de steekkaart over aan de afdeling belast met het medisch toezicht van de EDPBW.

  De IDPBW en EDPBW stellen een omstandig verslag op. Dit moet binnen de tien dagen afgeleverd worden aan de met het toezicht belaste ambtenaren.
  Voer deze uit en voorzie indien nodig psychosociale begeleiding voor je werknemers via EDPBW.

  Bij ernstige ongevallen komt Gecon steeds ter plekke om alles op te volgen.
  We loodsen je doorheen de procedures en documenten om alles vlot te laten verlopen in moeilijke periodes.

Dek jezelf in voor arbeidsongevallen.

Ontdek hoe wij jou kunnen helpen om incidenten te voorkomen. Daarnaast staan onze preventieadviseurs meteen klaar indien er zich toch een ongeval voordoet.

Meer nieuws

2
Preventie
28/11/2022

Brandveiligheid in je bedrijf, hoe zit dat nu?

Bij Gecon hechten wij enorm veel belang aan veiligheid op het werk. Brandveiligheid valt hieronder en dragen we dan ook hoog in het vaandel. Liggen bij jou de brandblusapparaten voor het grijpen in deze situaties? Weten je werknemers welke weg ze moeten uitgaan als vluchtroute of is dit allemaal nog onduidelijk of ongeorganiseerd?
Shutterstock 365256758
Preventie
12/08/2022

Arbeidsinspectie over de vloer, ben jij voorbereid?

Als ondernemer kun je te maken krijgen met de arbeidsinspectie. Deze ziet erop toe dat jij als werkgever de regels rond veiligheid en welzijn naleeft. Is dit niet het geval, dan kan dit leiden tot torenhoge boetes. Weet jij al waar je echt rekening mee moet houden?