Home Nieuws Hoe stel ik een risicoanalyse op?

Hoe stel ik een risicoanalyse op?

Preventie
24/08/2020

Arbeidsongevallen zijn helaas geen uitzondering. Met een dynamische risicoanalyse bescherm je jouw werknemers en voldoet je bedrijf aan de wettelijke verplichting. Ontdek hier wat het is en hoe je er zelf mee aan de slag gaat!

Hoe stel je een risicoanalyse op?

Wat is een risicoanalyse?

Om uit te leggen wat een risicoanalyse is, moet het begrip risico gekend zijn. Een risico is de kans op een potentieel gevaar. Een risico kan ingeschat worden door rekening te houden met de waarschijnlijkheid dat een event zich zou voordoen, de duur van blootstelling en de potentiële ernst van de gevolgen.

Met een risicoanalyse breng je de risicofactoren in kaart. Je analyseert processen en situaties, zodat je preventiemaatregelen kan treffen. Dit om de veiligheid van je werknemers voorop te stellen!

Er zijn verschillende methodes voor risicoanalyses, zowel kwalitatief als kwantitatief, afhankelijk van omstandigheden. Zo zijn er methodes die zich toespitsen op:

 • de werking van installaties,
 • machines,
 • voor gebouwen,
 • volgens normen,
 • voor of na een ongeval,
 • etc.


Is een risicoanalyse wettelijk verplicht?

Werkgevers zijn wettelijk verplicht een dynamisch risicobeheersingssysteem uit te bouwen volgens de codex over het welzijn op het werk. Denk maar aan een risicoanalyse van de taken, arbeidsmiddelen, EHBO, etc.

Daarnaast zijn er ook heel wat andere wettelijke verplichtingen en procedures die voortvloeien uit het dynamisch risicobeheersingssysteem.

Wie stelt deze analyse op en wanneer?

Dit is de taak van de bestuurder, de hiërarchische lijn, bijgestaan door zijn interne preventieadviseur en/of de preventieadviseur van de externe dienst. De preventieadviseur heeft hierin een adviserende/coördinerende rol.

Dit is niet altijd eenvoudig. Externe diensten bieden vaak alleen een sjabloon aan of een basis risicoanalyse. Helaas kosten deze partijen ook hopen geld. Daardoor voel je jezelf al snel in de kou gezet.

Gecon staat aan de kant van de KMO’s, met een betaalbare aanpak op maat van jouw noden. Ontdek hier hoe we dat doen.

Hoe maak je een risicoanalyse?

Een risicoanalyse opmaken doe je niet op 1, 2, 3. Dit vereist de nodige kennis van bepaalde taken, arbeidsmiddelen, … Gelukkig heb je deze expertise zelf in huis! Denk aan je ploegleiders, verantwoordelijke en leidinggevende. Zij kunnen je bijstaan bij het in kaart brengen van de gevaren die zij tegenkomen op de arbeidsplaatsen.

Wil je zelf aan de slag gaan? Dat kan met de methode van Fine en Kinney. Deze maakt een inschatting van de risico’s, op basis van de waarschijnlijkheid, blootstelling en ernst, betreffende de arbeidsmiddelen, taken binnen het bedrijf, … Op basis van de waarde van het risico zal bepaald worden welke extra preventiemaatregelen je moet nemen.


Checklist risicoanalyse: Fine en Kinney

 1. Maak een inventaris van alle taken en handelingen;
 2. Maak een inventaris van alle arbeidsmiddelen en chemische agentia;
 3. Bepaal de gevaren, risico’s, de blootstelling, waarschijnlijkheid en de ernst met jouw hiërarchische lijn/interne preventieadviseur;
 4. (Bekijk de handleidingen van de arbeidsmiddelen);
 5. Neem de waarschijnlijkheid, de blootstelling en de ernst van het gevolg op in een tabel en label ze met de juiste factor;
 6. Evalueer samen met jouw interne preventieadviseur de waarde van het risico;
 7. Bepaal preventiemaatregelen die de waarschijnlijkheid, blootstelling of ernst kunnen verlagen.

Dit is een hele boterham voor een bestuurder of bevoegd persoon die hiermee belast wordt bovenop zijn normale dagtaken.

Risicoanalyses mogen niet met een korreltje zout genomen worden en kunnen verstrekkende gevolgen hebben indien zij niet correct worden opgemaakt of nageleefd. Hou daarom steeds de vinger aan de pols!

Een risicoanalyse zonder verrassingen?

Dit is natuurlijk een hele boterham voor een bestuurder of persoon die hiermee belast wordt bovenop zijn normale dagtaken.

Risicoanalyses mogen niet met een korreltje zout genomen worden en kunnen verstrekkende gevolgen hebben indien zij niet correct worden opgemaakt of nageleefd. Hou daarom steeds de vinger aan de pols! Laat je bijstaan door Gecon. Wij begeleiden KMO’s van A tot Z om hun arbeidsveiligheid in orde te maken.

Meer nieuws

2
Preventie
28/11/2022

Brandveiligheid in je bedrijf, hoe zit dat nu?

Bij Gecon hechten wij enorm veel belang aan veiligheid op het werk. Brandveiligheid valt hieronder en dragen we dan ook hoog in het vaandel. Liggen bij jou de brandblusapparaten voor het grijpen in deze situaties? Weten je werknemers welke weg ze moeten uitgaan als vluchtroute of is dit allemaal nog onduidelijk of ongeorganiseerd?
Shutterstock 365256758
Preventie
12/08/2022

Arbeidsinspectie over de vloer, ben jij voorbereid?

Als ondernemer kun je te maken krijgen met de arbeidsinspectie. Deze ziet erop toe dat jij als werkgever de regels rond veiligheid en welzijn naleeft. Is dit niet het geval, dan kan dit leiden tot torenhoge boetes. Weet jij al waar je echt rekening mee moet houden?